De meest voor de hand liggende oplossing       
is niet altijd de beste oplossing

Pieter Koning GRIP1